چاپ خبر
دبیرستان دخترانه علوی اسلامی دوشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
جلسه مادران پایه نهم -هدایت تحصیلی
روزدوشنبه  13 اردیبهشت ماه جلسه با موضوع  هدایت تحصیلی برای مادران پایه نهم برگزار خواهد شد . حضور شما در برنامه مورد انتظار ماست .
با تشکر از همکاری شما عزیزان
انتهای پیام/.