از آنجا كه فضاهای آموزشی مناسب ، بخشی مهم در جهت افزایش بهره وری آموزشی می باشد ، این مجموعه کوشیده است تا با فراهم آوردن امکاناتی نظیر کارگاه حرفه ، اتاق ورزش ، نمازخانه ، سایت کامپیوتر ، آزمایشگاه ، کلاس های مجهز به برد و کیت هوشمند و  ... به این مهم دست یابد.


همچنین دبیرستان علوی دوره دوم از سال 92 با هدف گسترش خدمات آموزشی در سه رشته ی علوم تجربی ، ریاضی و علوم انسانی به این مجموعه اضافه گردید.

 

 
   
 
 
  تصاویر مدرسه  
 
 
 
   
 
نقشه سایت